1000 Mẫu hộp đèn quảng cáo

Đây hộp đèn được lắp đặt bên ngoài mặt tiền hoặc mái nhà như một bảng hiệu chính hoặc phụ, và cũng được đặt bên trong các cơ sở dịch vụ nhưng chúng điều có một mục tiêu là quảng cáo và tuyền tải thông điệp cho các cơ sở dịch vụ.