10 ý tưởng danh thiếp nhà hàng hiệu quả

Danh thiếp là một loại thẻ nhỏ, thường có kích thước tiêu chuẩn, được sử dụng để chứa thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của một người.