Bảng Hiệu Đèn Neon Sign Mệnh Danh “Vô Đối” Có Đúng Không?