DECAL PHIM CHỐNG NẮNG, DECAL PHIM CÁCH NHIỆT BỀN ĐẸP, GIÁ RẺ