Tổng hợp ưu, nhược điểm khi lựa chọn làm bảng hiệu hiflex TPHCM