Làm bảng hiệu mica chữ nổi cho quán ăn nhanh – bền – đẹp .