CHUYÊN SẢN XUẤT, GIA CÔNG HỘP ĐÈN HÚT NỔI TẠI THỦ ĐỨC