Thi công dán decal tại các khu chung cư, nội thành