Tự làm bảng huỳnh quang

Bảng huỳnh quang không quá khó để thực hiện, chỉ cần bạn biết một số yếu tố quan trọng là đã có thể tự làm bảng huỳnh quang ngay tại nhà.