Làm bảng alu, mặt dựng alu, mica chữ nổi chuyên nghiệp