So sánh bút dạ quang viết bảng LED ngòi vuông và ngòi tròn, ưu nhược điểm, giá cả?